SOSYAL DEĞİŞİM

Sabancı Vakfı, kalıcı etki yaratmak yaklaşımıyla kadınlar, gençler ve engelli bireylere eşit fırsatlar yaratılmasına ve bu grupların topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamlar geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.