BURSLAR

Sabancı Vakfı’nın burs sağladığı başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 2021 yılında yaklaşık 350 yeni bursiyer katıldı.

51 BİN Vakfın kuruluşundan bu yana verilen burs sayısı
1500 'e yakın yıllık burs
350 'den fazla yeni yıllık burs

Temel bir hak olarak gördüğümüz eğitim, Sabancı Vakfı’nın stratejik çalışma alanlarının başında geliyor. Kuruluşumuzdan bu yana, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla verdiğimiz burslarla daha aydınlık bir geleceğin inşasına destek olmak için çalışıyoruz.

Vakfın kuruluşundan bu yana verilen burs sayısı 2021 yılı sonu itibari ile 51 bine ulaştı. 2021 yılında 352’si yeni olmak üzere toplam 1.500’e yakın öğrenciye burs sağladık. 2020 yılında 4 yıllık Turizm İşletmeciliği bölümlerine yerleşen öğrencileri destekleyecek şekilde kapsamını değiştirdiğimiz Sabancı Vakfı – Vista Burs Programını 2021 yılında da devam ettirdik ve burs programına 13 yeni bursiyeri dahil ettik.

Burs Türlerine Göre Bursiyer Sayıları ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSU KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER BURSU SABANCI VAKFI VİSTA BURSU ENGELLİ ÖĞRENCİLER BURSU

Karşılıksız olarak verilen, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmeyen burslarımız yükseköğrenime yeni başlayan başarılı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor ve eğitimlerini sürdürmelerine destek oluyor.

2021-2022 dönemi için aylık tutarı lisans öğrencileri için 900 TL, orta öğretim için 650 TL, ilköğretim için 450 TL olarak belirlenmiş olup; yapılan yeniden değerlendirme sonrasında 2022 Ocak ayı itibari ile ilkokul ve ortaokul için 550 TL, lise için 750 TL, lisans için 1.100 TL ve yüksek lisans için 1.110 TL olacak şekilde artış yapıldı. 2022-2023 eğitim yılında ise 9 aylık yerine 10 aylık burs ödemesi yapılmasına karar verildi.

Bursiyer seçim sürecimiz kapsamında e-bursum platformunu da kullanarak yeni bursiyerleri belirledik. Bu platform üzerinden iş birliği yaptığımız üniversitelerin sayısını 2021 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ni de dahil ederek 4 üniversiteye çıkardık (Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi). Bir önceki eğitim yılında olduğu gibi yükseköğretim kurumlarından bazılarının uzaktan eğitime devam etmeleri nedeniyle toplam 13 üniversitede de Vakfımız mülakat aşamasını üniversitelerle iş birliğinde gerçekleştirdi.

Sabancı Vakfı, 2019 yılında uygulamaya sunduğu mentorluk programına her yıl yeni eklenen bursiyerleri de gönüllülük esasına göre dahil ediyor.

Bursiyerlerimizin Mesajları:

“Bu ülkenin gençlerine hayal kurabilmesine, karşısına çıkan fırsat eşitsizliklerine karşı dik durabilmesine dair bir umut vermekle kalmıyor, aynı zamanda psikolojik olarak da kaygılarımızın azalmasına vesile oluyorsunuz.”

“Sık sık hatırladığım ve hayatın bu anında iletişim kurma isteğimi şiddetlendiren minnet duyguma istinaden bu mesajı yazıyorum. Çok derin bir yoksulluktan bugün bu noktaya gelişimde bana yardım ettiğiniz, okul okurken aynı zamanda çalışmak zorunda bırakmadığınız, sadece eğitimime odaklanmamı sağladığınız, hayatımı idame etmeme yardımcı olduğunuz, bana inandığınız ve kimseye muhtaç ettirmeden iyi bir eğitim almama vesile olduğunuz, bir eczacı olarak bugün dağıttığım şifada iziniz olduğu, topluma faydalı bir birey olma yolunda elimden tuttuğunuz için çok teşekkür ederim. Sizlere olan bir minnetim yaşamım boyunca devam edecektir.”