Mütevelli Heyeti ve İcra Komitesi

Güler Sabancı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu ve Sabancı Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı

Mütevelli Heyeti Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı

Hayri Çulhacı

Akbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Eski Üyesi

Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi Başkan Yardımcısı

Dr.h.c. Dilek Sabancı

Vista Turizm A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Mütevelli Heyeti Üyesi ve İcra Komitesi Üyesi

Suzan Sabancı Dinçer

Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

Mütevelli Heyeti Üyesi ve İcra Komitesi Üyesi

Serra Sabancı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Mütevelli Heyeti Üyesi

M. Nedim Bozfakıoğlu

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Eski Genel Sekreteri

Mütevelli Heyeti Üyesi

Nevgül Bilsel Safkan

Hacı Ömer Sabancı Vakfı
Genel Müdürü

Mütevelli Heyeti Üyesi ve İcra Komitesi Üyesi