Sabancı Üniversitesi

Sabancı Vakfı'nın önderliğinde kurulan Sabancı Üniversitesi, güçlü ve deneyimli öğretim kadrosu ile tek kampüs içerisinde üç ayrı fakültede eğitim veriyor.

15.164 2021 sonu itibarıyla Sabancı Üniversitesi’nden mezun olan öğrenci
5.181 2021-2022 eğitim yılı itibarıyla eğitim gören öğrenci
4.168 2021-2022 eğitim yılı itibarıyla lisans eğitimi gören öğrenci
1.013 2021-2022 eğitim yılı itibarıyla yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenci

Sabancı Vakfı’nın önderliğinde kurulan Sabancı Üniversitesi, güçlü ve deneyimli öğretim kadrosu ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi olmak üzere tek kampüs içerisinde üç ayrı fakültede eğitim veriyor.

2021-2022 eğitim yılı itibarıyla lisans programlarında (hazırlık dahil) 4.168, yüksek lisans programlarında 656 ve doktora programlarında 357 olmak üzere toplam 5.181 öğrenci öğrenim görüyor.

2021-2022 akademik yılında yeni kayıt olan lisans öğrencilerin %55,6’sını, lisansüstü öğrencilerin ise %47,6’sını (tam veya kısmi) burslu öğrenciler oluşturuyor.

2020-2021 akademik yılı yaz dönemi sonu itibari ile mezun sayısı ise 9.748 lisans, 4.995 yüksek lisans ve 421 doktora olmak üzere toplamda 15.164’e ulaştı.

Vakfımızın Sabancı Üniversitesi’nin işletim giderlerine yönelik olarak ve ayrıca Sabancı Üniversitesi’nde kurulan “Sabancı Vakfı Ana Varlık Fonu” ve “Altyapı ve Yatırım Fonu”na yapılan destekler 2021 yılında da devam etti.