Büyük Etki Projesi: Geleceğini Kuran Genç Kadınlar

Önemli bir toplumsal sorun olan ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET: Not in Employment, Education or Training) genç kadınlara yönelik Geleceğini Kuran Genç Kadınlar büyük etki projesi 2022 yılında hayata geçirildi. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi, 18-29 yaş grubundaki NEET genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmeyi, bu sorun ve ihtiyaçların karşılanması için mekanizmalar oluşturmayı amaçlıyor. Projenin temel faaliyetlerini; saha araştırması, Fırsatlar Haritası’nı içeren dijital portal, hak temelli kapasite arttırma ve mesleki eğitimler, mentorluk, hibe programı, paydaş toplantıları, politika öneri belgesi, farkındalık kampanyası, uluslararası sempozyum ve yenilikçi proje yarışması oluşturuyor.


Proje kapsamında 2022 yılında yürütülen faaliyetler:

  • Projenin lansmanı 23 Şubat 2022 tarihinde İstanbul’da sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarından 170 kişinin katılıyla gerçekleşti.
  • Projenin pilot illerde tanıtılması ve paydaşlarla istişare yapılması amacıyla Adana, Diyarbakır ve İzmir’de Nisan 2022’de sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler ve kamu kurumlarından toplam 260 kişinin katılımıyla paydaş toplantıları gerçekleşti. Bu kapsamda 3 ilde vali ve belediye başkanları da ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirme yapıldı.
  • 28 Haziran 2022 tarihinde Sabancı Topluluk şirketleri ile proje bilgilendirme ve iş birliği toplantısı yapıldı.
  • Projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan Fırsatlar Haritası’nı içeren www.geleceginikurangenckadinlar.org dijital portal Ağustos 2022 tarihinde açıldı. Dijital portal içerisinde hem NEET kadınlara yönelik Fırsatlar Haritası, online eğitimler, mentorluk, hem de NEET kadın konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik bilgi merkezi gibi modüller bulunuyor. 2022 yılında Fırsatlar Haritasına genç kadınlara yönelik iş, staj, eğitim, girişim desteği fırsatları olan 1200’den fazla kamu, STK ve özel sektör kuruluşları dahil oldu.
  • NEET kadınların sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla Ağustos-Ekim arası Adana, Diyarbakır ve İzmir’de İnsani Gelişme Vakfı (INGEV) tarafından saha araştırması yürütüldü. Saha araştırmasında 1626 NEET kadınla anket, 30 NEET kadınla derinlemesine görüşme, 35 paydaş/uzmanla derinlemesine görüşme ve 45 paydaş/uzmanın katılımıyla 3 ilde odak grup toplantıları yapıldı.
  • Saha araştırmasının ardından NEET kadınların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda Adana, Diyarbakır ve İzmir’de Kasım-Aralık aylarında yüz yüze eğitimler gerçekleşti. Akçansa iş birliğinde İzmir Menemen’de İşe Başvuru Becerileri eğitimi, Gaziemir Belediyesi ve Akçansa iş birliğinde İzmir Gaziemir’de ve Çiğli Belediyesi ve Akçansa iş birliğinde İzmir Çiğli’de İşe Başvuru Becerileri eğitimi düzenlendi. Diyarbakır İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde Diyarbakır’da Temel Haklara Erişim ve Girişimcilik eğitimi, Adana’da ise Temsa iş birliğinde İşe Başvuru Becerileri eğitimi verildi. Yüz yüze eğitimlere toplam 98 NEET genç kadın katıldı.