Büyük Etki Projesi: Geleceğini Kuran Genç Kadınlar

Önemli bir toplumsal sorun olan ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET: Not in Employment, Education or Training) genç kadınlara yönelik Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi 2022 yılında hayata geçirildi. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi, 18-29 yaş grubundaki NEET genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmeyi, bu sorun ve ihtiyaçların karşılanması için mekanizmalar oluşturmayı amaçlıyor. Projenin temel faaliyetlerini; saha araştırması, Fırsatlar Haritası’nı içeren dijital portal, hak temelli kapasite arttırma ve mesleki eğitimler, mentorluk, hibe programı, paydaş toplantıları, politika öneri belgesi, farkındalık kampanyası ve sempozyum oluşturuyor.


Proje kapsamında 2023 yılında yürütülen faaliyetler:

 • Projenin pilot illeri Adana, Diyarbakır ve İzmir’de yerel yönetimler, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör iş birlikleri ile mesleki eğitimler düzenlendi. Yazılım, Veri, Autocad, CNC Lazer, Barista, Aşçılık, Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Otomotiv Bakım Onarım, Protez Tırnak, Müşteri Temsilcisi, Moda Tasarım gibi alanlarda eğitimler verildi. NEET kadınlara yönelik STK ve Baro iş birlikleri ile Haklara Erişim, Sabancı Topluluğu şirketleri ile İşe Başvuru Becerileri ve AÇEV iş birliği ile Hayat Dolu Buluşmalar gibi programlarla güçlenme eğitimleri verildi. Eğitimlerle toplam 770 NEET kadına ulaşıldı, 88 NEET kadın işe başladı.
 • Depremden etkilenen NEET kadınlara yönelik Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile psikososyal destek modülleri uygulandı, 190 NEET kadın psikososyal destek modülünden faydalandı.
 • NEET kadınları kişisel gelişim ve kariyerlerini desteklemek amacıyla Mentorluk Programı hayata geçirildi. Online mentorluk programı ile iş hayatından farklı sektörlerde çalışan kadınlarla NEET kadınlar eşleştirildi. 500 menti-mentor eşleşmesi, 2154 mentorluk görüşmesi ve 1630 saat mentorluk süresi gerçekleşti.
 • NEET kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve iş birliklerini dayalı modelleri yaygınlaştırmak amacıyla proje kapsamında Hibe Programı hayata geçirildi. Hibe Programında farklı sektörlerde NEET kadın istihdamı amaçlayan 7 proje destekledi.
  1. - Başkent Sanayicileri Derneği, Sanayide NEET Kadınlar
   - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, İşgücü Piyasasında NEET Kadınlar
   - İzmir Ticaret Borsası Vakfı, Denizin Üreten Kadınları
   - Kodluyoruz Derneği, Yazılımla Güçlenen Kadınlar
   - Osmaniye Belediyesi, Afet Kadınlarının Yeşeren Umutları
   - Sisterslab Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, Yazılımcı Kadınlar
   - Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği, İnsan Kaynakları Alanında NEET Kadınlar
 • NEET genç kadınların kendilerine en yakın iş, eğitim, staj, girişim desteği fırsatlarını Türkiye Haritası uygulaması üzerinden erişmelerini sağlayan Fırsatlar Haritası yaklaşık 2000 fırsat ve 1300 kurumla genç kadınlarla fırsatlar sağlayan kurumları bir araya getirmeye devam etti.