Anadolu Liseleri İyileştirme Projesi

Kalıcı eserlerimizde pilot olarak başlattığımız okul iklimini iyileştirme modelini 2021 yılında da sürdürdük.

Vakfımız kalıcı eserleri arasında yer alan Hacı Sabancı Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi’nde 2017 yılından itibaren Anadolu Liselerini İyileştirme Projesi başlatılarak eğitsel donatıların, laboratuvarların ve bilişim-teknoloji sınıflarının iyileştirilmesi, anadili İngilizce olan yabancı eğitmenlerle İngilizce dilinin geliştirilmesi ve Hacı Sabancı Anadolu Lisesi özelinde Okul İklimini Değerlendirme ve Geliştirme Projesi uygulandı. Bu proje 2020 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de hayata geçirilerek Vakıf kalıcı eserleri dışındaki devlet okullarına da yaygınlaştırılmaya başlandı.

Diğer yandan bu proje sonucunda elde edilen bilgi ve deneyim gibi kazanımların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması amaçlanarak, benzer bir model ile okul iklimini tüm paydaşları ele alarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan “Sosyal Duygusal Gelişimi Destekleme Programı” Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ne transfer edildi, üçüncü yılı olan 2021 yılında da uygulanmaya devam etti.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Vakfımızın da destekleri ile 2021 yılında eğitim sistemine Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programını dahil etti. 2021-2022 eğitim yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan program sayesinde öğrenciler mezun olurken diplomalarına ek olarak uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasına da sahip olma şansı elde ettiler. Diploma programı onay sürecini 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan lisemiz devlet okulları arasında bu unvanı elde eden üçüncü Anadolu Lisesi oldu.

Vakfımızın bir diğer kalıcı eseri Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bilişim teknolojileri alanında öğrenci kabul eden, sınavlı ve hazırlık sınıfı bulunan bir liseye dönüştürülmesi amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2021 yılında protokol imzalandı ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okul kapsamına alındı.