Sabancı Vakfı Hakkında

Sabancı Vakfı, “Kalıcı Etki Yaratmak” yaklaşımıyla faaliyetlerinin etki alanını genişletmeyi amaçlıyor.

1974 yılında Sabancı kardeşlerin, ailenin hayırseverlik geleneğini kurumsal bir yapıda devam ettirmek amacıyla kurduğu Vakfımızın kuruluş felsefesi, Hacı Ömer Sabancı’nın “Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak” ilkesidir. Türkiye’nin dört bir yanında okullar, öğretmenevleri, yurtlar ve Sabancı Üniversitesi gibi kalıcı eserler inşa ettik; verdiğimiz burslarla eğitimde fırsat eşitliğini destekledik ve dağıttığımız ödüllerle başarıyı teşvik ettik. Düzenlediğimiz ve desteklediğimiz etkinliklerle ülkemizin kültür sanat ikliminin yeşermesine katkı verdik.

2007 yılından itibaren, Vakfımızı yeniden yapılandırarak, stratejik hayırseverlik olarak adlandırdığımız çalışmaları başlattık. Öncelik alanlarımızı “kadınlar”, “gençler” ve “engelliler” olarak belirleyerek, pek çok sivil toplum kuruluşuyla beraber projeler geliştirdik ya da onların geliştirdikleri projelere hibe verdik.

Bundan sonraki yol haritamızda ise yaklaşımımızı “Kalıcı Etki Yaratmak” olarak tanımlıyor; faaliyetlerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Hibe programlarımızı derinleşmeye imkan verecek şekilde kurguluyoruz. Toplumsal meseleler konusunda farkındalık yaratmak için sanatın gücünden faydalanırken, ortağı olduğumuz veya desteklediğimiz projelerimizin ise farkındalığın ötesine geçerek daha fazla kalıcı etki yaratmasına özellikle önem veriyoruz.