Başkan'ın Mesajı

2021 yılı, pandemi ve iklim aciliyetinin tetiklediği afetlere, artan eşitsizliklere ve derinleşen yoksulluklara tanıklık ettiğimiz zor bir yıl oldu.

Değerli Paydaşlarımız,

2021 yılı, pandemi ve iklim aciliyetinin tetiklediği afetlere, artan eşitsizliklere ve derinleşen yoksulluklara tanıklık ettiğimiz zor bir yıl oldu. Tüm bu zorluklar karşısında, toplumsal gelişmedeki kazanımlarımızı kaybetmemek için mücadeleye devam ederken; bir yandan da krizlere karşı dayanıklılığımızı ve esnekliğimizi artırma imkânı bulduk.

Hem gezegenimizin hem de insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu bu dönemde gelir dağılımında, toplumsal cinsiyette, aşıya erişimde ve iklim acil durumunun tetiklediği gıdaya erişimde adil olmayan bir tablo ile karşılaştık ve karşılaşmaya da devam ediyoruz. Bu olumsuz tablonun yanında, özellikle pandemiyle birlikte yükselişi devam eden bir dijital dönüşümün içerisindeyiz. Teknolojide yaşanan bu gelişmeler sayesinde, toplumsal sorunlara karşı yenilikçi çözümler üretebiliyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, eğitime erişimde, engellilik alanındaki sorunların çözümünde ve iklim acil durumuyla mücadelede teknolojinin gücünden faydalanıyoruz ve ihtiyacı olana kolayca erişip destek olabiliyoruz. Unutmamalıyız ki fiziksel mesafeleri ortadan kaldırarak tüm dünyayı “bir” yapan dijital dönüşümle birlikte, veriyi takip edebilme ve tehlikelere karşı tedbir alabilme gücüne de sahibiz.

Sabancı Vakfı olarak, içinden geçtiğimiz bu zor dönemden biz de önemli dersler çıkarıyor; eşitsizlikleri gidermek, fırsatlara ve imkânlara erişimi daha kısıtlı olanlara destek olmak, kimseyi geride bırakmamak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de sivil topluma 15 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olarak; kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif katılımları için bu konularda çalışan sivil toplum kuruluşlarının projelerine hibe desteği sağlıyoruz. 2021 yılı sonu itibari ile destek verdiğimiz toplam 183 proje aracılığıyla, bugüne kadar doğrudan 225 bin, dolaylı olarak ise 900 binden fazla kişinin hayatına dokunduk.

23 Şubat 2022 tarihinde lansmanını yaptığımız, ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan genç kadınların güçlendirilmesine yönelik “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinin temellerini 2021 yılında attık. Sabancı Vakfı desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde UNDP ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülecek, etkisi tüm Türkiye’ye yaygınlaşabilecek, çok paydaşlı ve uzun soluklu bu projenin faaliyet planı, mevcut durum ve ihtiyaç analizi, dijital portal ve saha çalışmaları hazırlıklarını 2021 yılında başlattık.

Bir diğer büyük etki projemiz olan İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı ve British Council ile yürüttüğümüz “Birlikte İngilizce / English Together” projesi, 2021 yılında daha fazla öğretmene ulaşarak devam etti.

Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan sıra dışı kişilerin öykülerini ve çalışmalarını gündeme getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz “Fark Yaratanlar” programımız ile 2021 yılı itibariyle 200 Fark Yaratan’a ulaştık.

Dünyanın en büyük kadın festivali olan “Women of the World (WOW) Dünya Kadınlar Festivali” Sabancı Vakfı ve British Council desteği ile Türkiye’de ilk kez 5-6-7 Mart 2021 tarihlerinde “Şehirde Kadın Olmak” teması ile çevrimiçi olarak düzenlendi.

“14. Sabancı Vakfı Filantropi Semineri”ni ise bu yıl “Pandemi Sonrası Dünyada Filantropinin Rolü” başlığıyla, Türkiye ve yurt dışındaki çalışmalar arasında köprü kurabilmek amacıyla konuyu çok değerli yabancı konuşmacılarla; filantropinin pandemi sonrası dönemdeki rolü ve yönelebileceği yeni yaklaşımlar, iklim değişikliği ve afet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim ekseninde değerlendirdik.

Sinemanın yaratıcı bakış açısından ve etki gücünden yararlanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz “Kısa Film, Uzun Etki” mottosu ile düzenlediğimiz “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temalı “5. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması”nın ödüllerini verdik ve “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” temalı altıncı yarışmayı düzenleyerek yine çok önemli bir meseleye genç sinemacıların kısa filmleriyle dikkat çektik.

Kültür - sanat alanındaki uzun soluklu desteklerimizden biri olan “Devlet Tiyatroları - Sabancı Vakfı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”nin 22’ncisi pandemi nedeniyle bir yıl aradan sonra düzenlendi. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası da yine bir yıl aradan sonra 2021 yılında tekrar konserler verdi.

2021 yılında da her yıl olduğu gibi yaklaşık 350’si yeni olmak üzere toplam 1.500’e yakın öğrenciye burs sağladık. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran ve 2021 Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları’ndan Türkiye’ye altın madalya ile dönen sporcularımızı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti doğrultusunda ödüllendirdik. Eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinde de başarıyı teşvik etmek amacıyla başarılı öğrencileri ve genç sanatçıları ödüllendirmeye devam ettik.

Kurucu vakıf olarak, Sabancı Üniversitesi’nin işletim ve yatırım giderlerine desteğimizi 2021 yılında da sürdürdük.

Uluslararası ilişkiler alanında, iklim odaklı çalışan Foundations 20 Platformu’nun Türkiye’den ilk ve tek üyesi olduk. Engelli hakları alanında Avusturya merkezli Essl Vakfı tarafından sıfır bariyer hedefiyle 2013 yılından beri gerçekleştirilen, vakıf olarak bizim de uzun yıllardır takip ettiğimiz Zero Project Konferansı’na uzun süreli katkılarımızdan dolayı, 2021 yılında dört yıl süreyle Zero Project Elçisi seçildik.

Sabancı Vakfı olarak, hayalini kurduğumuz adil ve kapsayıcı dünya ile günümüz arasındaki uçurumu kapatmak için üzerimize düşen sorumluluğu alarak ilerlemeye devam edeceğiz. Pandemi ve iklim krizi gibi zorlu meselelerin gündem olmaya devam edeceği bir yılda daha, faaliyetlerimizde kalıcı etki yaratma vizyonuyla, çözümün parçası olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Varlık gösterdiğimiz alanlardaki sorunlara yönelik yaygınlaştırılabilir modeller ve yeni iş birlikleriyle sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirebileceğimize inanıyor; bize destek veren ve her konuda bizi teşvik eden Mütevelli Heyeti üyelerimize, bağışçılarımıza, Vakfımız çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Güler Sabancı
Mütevelli Heyeti Başkanı