Hibe Programları

Sabancı Vakfı Hibe Programları 15. yılında! Türkiye’de sivil topluma 15 yıldır kesintisiz hibe desteği sağlayan tek vakıf olan Sabancı Vakfı, bugüne kadar 183 projeye destek verdi.

76 İlde
183 Desteklenen proje
225 BİN Ulaşılan Kişi Sayısı
900 BİN Dolaylı Ulaşılan Kişi Sayısı

Kadınlar, gençler ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında 15 yıldır sivil toplum kuruluşlarının projelerini destekliyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 76 ilde uygulanan 183 projeye toplamda 32 milyon TL hibe desteği verildi.

Sabancı Vakfı Hibe Programları, yaratılan etkiyi daha da güçlendirmek ve sosyal değişime katkı sağlamak amacıyla “kalıcı etki yaratma” anlayışı ile yürütülüyor.

Bu strateji ile bir yandan sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanındaki projelerine yönelik Açık Çağrılı Hibe Programı yürütülmeye devam edilirken, diğer yandan da engelli hakları, erken yaşta ve zorla evlilikler ve öğretmenlerin güçlenmesi gibi alanlarda uzun süreli ve derinlemesine iş birliklerine dayanan Davetli Hibe Programı kapsamında projeler destekleniyor.

2021 Açık Çağrılı Hibe Programı’na Türkiye’nin 54 ilinden toplam 346 proje başvurusu yapıldı. Bu başvurular Sabancı Vakfı uzmanları ve bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilerek hibe verilecek projeler seçildi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin de onayıyla yedi projenin desteklenmesine karar verildi.

Açık Çağrılı Hibe Programı Kapsamında Desteklenen Projeler
Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Amacı
Kentime Değer Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği Gençlerin yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulmasında aktif rol oynamaları, gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmeleri
Şehrin Pusulası: Çocuklar Hempa Çocuk Derneği Ankara’nın sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı ve dezavantajlı mahallelerinde yaşayan çocukların kent hakkı bilincinin geliştirilmesi ve kente aidiyetlerinin artırılması
Cinsiyetsiz Meslek ve Meslek Odalarının Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Anka Üreten Kadın Derneği Meslek odalarına yönelik eğitim ve savunuculuk faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının toplumun her kesimine yaygınlaştırılması
Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Kadın Adayları Destekleme Derneği Yedi farklı bölgede 14 belediyenin personeline, illerde bulunan STK’lara ve kadınlara yönelik eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına katkı sunulması, belediye-STK ağı kurulması
Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu Dem Derneği Sağır ve işitme engelli kadınların, kadına yönelik şiddet ve şiddet ile mücadele mekanizmaları başta olmak üzere hakları ile ilgili farkındalığının artması
Parıltı ve TÜRGÖK Görmeyen Gençleri YKS’ye Hazırlıyor Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği 12. sınıfta okuyan ya da liseden mezun olmuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek görme engelli gençlerin, sürece ilişkin bilgilendirilmesi ve sınava hazırlanmalarına destek olunması
TİD Kullanan Sağır Çocuklar İçin İkidilli Okuma Gelişimi Uygulamaları Türkiye İşitme Engelliler Derneği 4 yaş üstü sağır ve görme engelli çocukların okuma gelişimi, dilsel ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için Türk İşaret Dili ve Türkçe olmak üzere ikidilli beş elektronik etkileşimli çocuk öyküsü oluşturulması

Davetli Hibe Programı başlığı altında ise Engelli Hakları, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ve Öğretmenlerin Güçlenmesi alanlarında projeler desteklendi.

Davetli Hibe Programı Kapsamında Desteklenen Projeler
Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Amacı
Hayalini Tasarlayanlar Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi
Mor Sertifika Programı Sabancı Üniversitesi Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının eğitimin çeşitli kademelerinde yaygınlaştırılması
Öğretmen Ağı Eğitim Reformu Girişimi Sürdürülebilir bir paylaşım ve iş birliği ağı aracılığıyla öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlenmesi
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Projesi Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Erken yaşta evliliklerin önlenmesi için bireylerin bilinçlendirilmesi ve yerelde kapsamlı bir müdahale mekanizması kurulması

2021 Yılında Tamamlanan Hibe Programı Projelerinin Sonuçlarından Örnekler

Yüksekova’da Kadın Olmak

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği

Yüksekova’da kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geliştirilmesi, temel hak ve hizmetler odağında bilgilendirilmesi ve hizmetlere erişiminin desteklenmesi hedeflendi.

 • Yüksekova’nın farklı mahallelerinden 303 kadının katılımı ile toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine farkındalık atölyeleri gerçekleştirildi.
 • Şiddetle mücadele konusunda hizmet sunan Baro, ŞÖNİM, İlçe Sağlık Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının temsilcileri ile mahallelerde 120 kadının katıldığı bilgilendirme seminerleri düzenlendi.
 • Yıl boyunca Kaymakamlık ev sahipliğinde ildeki konuyla ilgili kamu kurumlarını bir araya getiren Kamu-Toplum Koordinasyon Kurulu toplantıları düzenlendi. Bu koordinasyon kurulunun uzun vadede kadına şiddetle mücadele konusunda ildeki önemli bir mekanizma olması hedeflendi.

Koza Ebeveynden Ebeveyne Destek Programının Geliştirilmesi

Eskişehir Gelişim Vakfı

Erken dönemde özel gereksinimi olan çocukların ve ailelerinin, hakları konusunda bilgilendirilmesi ve onlara sosyal-duygusal destek sunmak amacıyla bir eğitim programı hazırlanması hedeflendi.

 • Uzmanlar ve özel gereksinimli çocuğu olan deneyimli ebeveynler (kelebek ebeveynler) ile yapılan toplantıların ardından sosyal duygusal öğrenme, bilgi edinme, hak savunuculuğu konu başlıkları altında bir eğitim programı geliştirildi.
 • Gönüllü olan 15 kelebek ebeveyn destek ve mentorluk buluşmalarına katıldılar.
 • Her deneyimsiz (tırtıl) ebeveynin bire bir destek alması ve kelebek ebeveynlerin süreçte birbirlerini destekleyebilmeleri için tırtıl ve kelebek ebeveynler eşleştirildi.
 • Ebeveynlere görüşmelerinde kolaylık ve rehberlik sağlayacak içeriklerin ve materyallerin olduğu bir kitapçık geliştirildi.
 • Bilgi paylaşımı ve kelebek-tırtıl ebeveyn başvurularını içeren bir web sitesi hazırlandı.

Bir Varmış Sur Oynarmış

Rengarenk Umutlar Derneği

Çocukların kendileriyle ve farklılıklarla barışabilmeleri, kültürel çeşitliliği fark etmeleri, birlikte yaşadıkları farklı kimliklere dair güven hissetmeleri ve öz güvenlerinin gelişmesine katkı sağlanması yoluyla ayrımcılık ve şiddet davranışlarının azalması hedeflendi.

 • Diyarbakır’ın Sur mahallesinde yaşayan farklı yaş gruplarından çocuklar sözlü tarih yöntemine dair atölyelere katıldılar.
 • İlkokul seviyesinde 15 çocuk, ortaokul seviyesinde 26 çocuk sözlü tarih yöntemi ile yetişkinlerden Sur’da oynan çocuk oyunları, masal ve hikayeleri dinledi ve kayıt altına aldı. Toplanan oyunlar ve masallar haritalandırıldı ve kitaplaştırıldı.
 • Lise seviyesinde 13 çocuk Sur tarihini sözlü tarih yöntemi ile yetişkinlerden dinledi ve kayıt altına aldı. Çocuklar etnik kimlikleri, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ve kültürel motifleri araştırdılar ve bir orta oyunu sahnelediler.
 • Çocukların dengbejler ve masal anlatıcıları ile bir araya geldiği 6 masal gecesi düzenlendi.

Hayalini Tasarlayanlar

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflendi.

 • Adana, Adıyaman, Afyon, Balıkesir ve Bartın’da 189 öğretmene yüz yüze ve iki gün süren tasarım odaklı düşünme eğitimi verildi.
 • Eğitimlere katılan öğretmenler, öğrencileriyle beraber akıllı şehir, akıllı tarım, eğitim ve sağlık alanlarında toplam 46 teknoloji tabanlı proje geliştirdiler.
 • Tasarlanan web sitesi ile programlama, tasarım ve proje yönetimi konularında çevrimiçi dersler oluşturuldu. Derslere 568 kişi kayıt yaptırdı. Web sitesi herkesin erişimine açılarak isteyenlerin katılabileceği bir online platform haline getirildi. (www.hayalinitasarlayanlar.org)
 • Proje kapanışında bir final günü etkinliği gerçekleştirilerek geliştirilen projelerden ilk 10’a ve ilk 3’e seçilen projeler tanıtıldı, ödülleri takdim edildi.

Desteklenen tüm projeler, etki ve İzleme-Değerlendirme çalışmaları ile takip ediliyor.

Hibe Programı İzleme-Değerlendirme Çalışmaları

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen projelerde etki ve izleme-değerlendirme çalışması yürütülmektedir. Projelerin ihtiyaçlarına göre bu süreçte bağımsız uzmanlardan veya proje ekibinde yer alan izleme-değerlendirme uzmanlarından destek alınmaktadır.

2020-2021 döneminde Davetli Hibe Programı kapsamında, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın projelerinin sonuçlarına dair bağımsız izleme-değerlendirme çalışmaları yapıldı. Hibe alan kurumlarla birlikte projelerin hedefleri ortaya kondu, projeler somut ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda Yaşama Dair Vakıf ile yapılan iş birliği doğrultusunda bağımsız uzmanlar tarafından takip edildi, raporları hazırlandı.

Desteklenen diğer projelerin hedefleri belirlendikten sonra kurumların kendi belirlediği yöntem ve uzmanlar ile izleme-değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kadın Haklarına Yönelik Projeden…

Yüksekova’da Kadın Olmak Projesi Saha Çalışanı:
“Farkındalık çalışmaları sayesinde kadınların konuşabilecekleri, sorgulayabilecekleri, fark edebilecekleri ve en çok da doğru bilinçlenebilecekleri bir ortam yaratmanın önemini kavradık. Bu çalışmadan sonra, aile içerisinde yaşanan olumsuzluklara başka bir pencereden bakmaya ve bunu düzeltmeye yönelik girişimlerde bulunan birçok kadının da olduğunu görmeye başladık.”


Desteklenen projelerin etkisini artırmak üzere proje süresince iletişim desteği veriliyor, projeler tamamlandığında ise Ekim Zamanı toplantısı ile deneyim paylaşımı sağlanıyor. Ayrıca proje öyküleri bir kitapta toplanıyor.

Ekim Zamanı: Deneyim Paylaşım Toplantısı
2020-2021 döneminde projelerini tamamlayan sekiz kurumun deneyimlerini paylaştığı “Ekim Zamanı” etkinliği 6 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Etkinliğe paralel olarak, bu sekiz projenin öykülerinin anlatıldığı Ekim Zamanı: Hibe Programı Öyküleri kitabının bu yıl web versiyonu da yayınlandı. Hibe Programlarının 15. yılının da kutlandığı etkinliği takip eden gün yine çevrimiçi olarak Paylaşım Buluşmaları düzenlendi. “15. Yılında Sabancı Vakfı Hibe Programları” başlıklı buluşmada hibe programı yürütme deneyiminin yanı sıra başvuru kriterleri, projelerin kabul süreçleri ve sağlanan destek mekanizmaları gibi başlıklarda bilgi paylaşıldı. Ek olarak “Erişilebilir Etkinlikler Tasarlamak” ve “Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık” başlıklı buluşmalar düzenlendi.

Engelli Haklarına Yönelik Projeden...

Koza Ebeveynden Ebeveyne Destek Programı Faaliyetlerine Katılan Bir Baba:
“Size bir bilgi verebilecek başka bir Down sendromlu çocuğu olan aile aramak aklınıza gelmiyor başlangıçta, ama sonrasında yavaş yavaş ‘Başka bir aileyi görsem iyi olacak, onlar neler yapmış, bu aşamayı nasıl geçmişler?’ gibi bilgilere ihtiyacınız oluyor.”