SOSYAL DEĞİŞİM

Sabancı Vakfı, stratejisi çerçevesinde “kadınlar, gençler ve engelli bireylere eşit fırsatlar yaratılmasına ve bu grupların topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamlar geliştirilmesine katkıda bulunmayı” amaçlıyor.