A A A

SOSYAL DEĞİŞİM

Türkiye'de vakıf anlayışı konusunda bir referans noktası haline gelen Sabancı Vakfı, küresel çapta yürüttüğü etkin faaliyetlerle uluslararası platformlarda da saygınlığını sürekli attırıyor
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Vakfımızın Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Centre-EFC) ve Vakıflar Birliği (Council on Foundations-COF) üyelikleri ile Girls Not Brides, Synergos Küresel Filantropistler Ağı ve benzeri kuruluşlarla uluslararası işbirlikleri 2018 yılında da devam etti.

1991 yılından bu yana Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) üyesi olan Sabancı Vakfı, Merkez’in Vakfın alanları ile örtüşen faaliyetlerine katılarak önemli roller almayı sürdürüyor.

Avrupa Vakıflar Merkezi 2018 Genel Kurul ve Konferansı

Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) 28. Yıllık Genel Kurul toplantısı ve Konferansı, 29-31 Mayıs 2018 tarihlerinde Brüksel’de düzenlendi.

Avrupa Vakıflar Merkezi Toplumsal Cinsiyet Tematik Grubu

Sabancı Vakfı 2014 yılında kurulan Avrupa Vakıflar Merkezi Toplumsal Cinsiyet Tematik Grubu’na kurucu üye olarak katılmıştı. Türkiye’den sadece Sabancı Vakfı’nın davet edildiği ve kurucu üyesi olduğu grubun diğer kurucu üyeleri ise Barrow Cadburry Trust, King Baudouin Vakfı ve Mama Cash Vakfı’dır.

Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu

Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda hibe veren vakıflar ve ilgili diğer paydaşları bir araya getirmek üzere 2009 yılında kurulan Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu’nun kurucu üyesidir. Türkiye’den sadece Sabancı Vakfı’nın davet edildiği ve kurucu üyesi olduğu Konsorsiyum’un diğer kurucu üyeleri ise İspanya, Fransa, Portekiz ve İrlanda’da faaliyet gösteren vakıflardır. Sabancı Vakfı, Mayıs ayında gerçekleştirilen 2018 yılı Konsorsiyum toplantısına katılım sağladı.

Yayınlanan Makaleler
Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Rana Kotan’ın birlikte yaşam temasında yerelde uygulanan projelere dair bir analizi içeren yazısı ve Hibe Programları Koordinatörü Özen Pulat’ın EFC’nin yıllık toplantısında gerçekleşen “Filantropide Çeşitlilik” başlıklı oturumu özetleyen yazısı Alliance dergisinde yayınlandı.