Uluslararası İlişkiler

Sabancı Vakfı, daha önce 2011 ve 2014 yıllarında iki dönem üst üste seçilmiş olduğu Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Yönetim Kurulu Üyeliğine 2020 yılında bir kez daha üç yıllığına seçildi.

Vakfımızın Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Centre-EFC) ve Vakıflar Birliği (Council on Foundations-COF) üyelikleri ile Girls Not Brides, Synergos Küresel Filantropistler Ağı ve benzeri kuruluşlarla uluslararası iş birlikleri 2020 yılında da devam etti.

1991 yılından bu yana Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) üyesi olan Vakfımız, daha önce 2011 ve 2014 yıllarında iki dönem üst üste seçilmiş olduğu Merkez’in Yönetim Kurulu Üyeliğine 2020 yılında bir kez daha üç yıllığına seçildi.

Avrupa Vakıflar Merkezi 2020 Genel Kurul ve Konferansı

Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC) Yıllık Genel Kurul toplantısı çevrimiçi olarak 20 Mayıs 2020’de gerçekleşti. Her yıl Genel Kurul toplantısına ek olarak düzenlenen konferans ise pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Avrupa Vakıflar Merkezi Toplumsal Cinsiyet Tematik Grubu

Sabancı Vakfı 2014 yılında kurulan Avrupa Vakıflar Merkezi Toplumsal Cinsiyet Tematik Grubu’na kurucu üye olarak katılmıştı. Türkiye’den sadece Sabancı Vakfı’nın davet edildiği ve kurucu üyesi olduğu grubun diğer kurucu üyeleri ise Barrow Cadbury Trust, King Baudouin Vakfı ve Mama Cash Vakfı’dır. Toplumsal Cinsiyet Tematik Grubu 2020 yılında da faaliyetlerine aktif olarak devam etmiştir. 9 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen “COVID-19 Döneminde Cinsiyet Eşitliği” isimli bir webinarda Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan konuşmacı olarak yer aldı.

Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu

Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda hibe veren vakıflar ve ilgili diğer paydaşları bir araya getirmek üzere 2009 yılında kurulan Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu’nun kurucu üyesidir. Günümüzde Avrupa Vakıflar Merkezi Engellilik Tematik Grubu olarak çalışmalarına devam eden Konsorsiyum’da, Türkiye’den sadece Sabancı Vakfı bulunuyor.

Diğer kurucu üyeler ise İspanya, Fransa, Portekiz ve İrlanda’da faaliyet gösteren vakıflardır. Konsorsiyum 2020 yılında da faaliyetlerine aktif olarak devam etti. Konsorsiyum üyeleri tarafından hazırlanan “Erişilebilir Etkinlikler Rehberi”ne Sabancı Vakfı özellikle Filantropi Seminerlerinde uygulanan erişilebilirlik standartları ile katkı sundu. İngilizce hazırlanan rehber Türkçeye çevrilerek yaygınlaştırıldı.

Zero Project Konferansı

Sabancı Vakfı’nın 2013 yılından beri aktif olarak katıldığı Zero Project Konferansı 2020 yılında 19-21 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan konferansın “Engelli Bireyler ve Aileleri İçin Kurulan Online Destek ve Bilgi Platformları” oturumunda moderatör ve “Etki Transferi Programı” oturumunda Sabancı Vakfı’nın programa verdiği yaygınlaşma desteğinden bahsetmek üzere konuşmacı olarak yer aldı. 18-19 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak ilk defa düzenlenen Zero Project Latin Amerika Konferansı’nda ise yine Etki Transferi oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.

Yayınlanan Makaleler

Sabancı Vakfı Programlar Uzmanı Mina Yancı’nın “Türkiye’nin Fark Yaratanlarına Yol Göstermek” başlıklı yazısı Alliance dergisinde yayınlandı.

Sabancı Vakfı Programlar Koordinatörü Ayşegül Bayar’ın Sabancı Vakfı’nın pandeminin kadınlar üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yaptığı toplantıyı özetleyen “Pandeminin cinsiyet eşitliği üzerindeki etkilerine yönelik kolektif çalışmalar: Türkiye örneği” başlıklı yazısı Alliance dergisinde yayınlandı.