Hibe Programları

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında bugüne kadar 76 ilde uygulanan 173 projeye toplamda 28,5 milyon TL hibe desteği verildi.

76 İlde
173 Desteklenen proje
223 BİN Ulaşılan Kişi Sayısı
900 BİN Dolaylı Ulaşılan Kişi Sayısı

Kadınlar, gençler ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında 14 yıldır sivil toplum kuruluşlarının projelerini destekliyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 76 ilde uygulanan 173 projeye toplamda 28,5 milyon TL hibe desteği verildi.

Sabancı Vakfı Hibe Programları, yaratılan etkiyi daha da güçlendirmek ve sosyal değişime katkı sağlamak amacıyla “kalıcı etki yaratma” anlayışı ile yürütülüyor.

Bu yeni strateji ile bir yandan sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanındaki projelerine yönelik Açık Çağrılı Hibe Programı yürütülmeye devam edilirken, diğer yandan da engelli hakları, erken yaşta ve zorla evlilikler ve öğretmenlerin güçlenmesi gibi alanlarda uzun süreli ve derinlemesine iş birliklerine dayanan Davetli Hibe Programı kapsamında projeler desteklendi. Tüm programlar Sabancı Vakfı Hibe Programları genel başlığı altında toplandı.

2020 Açık Çağrılı Hibe Programı’na Türkiye’nin 58 ilinden toplam 254 proje başvurusu yapıldı. Bu başvurular Sabancı Vakfı uzmanları ve bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilerek hibe verilecek projeler seçildi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin de onayıyla sekiz projenin desteklenmesine karar verildi.

Davetli Hibe Programı başlığı altında ise Engelli Hakları, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ve Öğretmenlerin Güçlenmesi alanlarında aşağıda yer alan projeler desteklendi.

Açık Çağrılı Hibe Programı Kapsamında Desteklenen Projeler
Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Amacı
Bir Varmış
Sur Oynarmış
Rengarenk Umutlar Derneği Çocukların kendileriyle ve farklılıklarla barışabilmeleri, kültürel çeşitliliği fark etmeleri, birlikte yaşadıkları farklı kimliklere dair güven hissetmeleri ve öz güvenlerinin gelişmesine katkı sağlanması yoluyla ayrımcılık ve şiddet davranışlarının azalması
Bodrum'dan Türkiye'ye:
Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Bodrum’da yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklara dair farkındalıklarının geliştirilmesi, kadınların aktif katılımıyla daha kapsayıcı yerel hizmetlerin ve kadın dostu kentlerin oluşmasına katkı sunulması
Destek Ol Yenilikçi Girişim Derneği Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması için destek eğitim odalarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve öğretmenlerin güçlenmesi ile destek eğitim odalarındaki eğitimin niteliğinin artırılması
Dokunsal Öğrenme ve Değerlendirme Projesi Altı Nokta
Körler Vakfı
İlk ve ortaokula devam eden görme engelli çocukların dokunsal becerilerinin geliştirilmesi ve gelişimlerini takip edecek bir dokunsal ölçek oluşturulması
Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım Afyonkarahisar
İş Kadınları Derneği
Mermer sektöründe çalışan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklar konusunda farkındalıklarının artırılması
Kız Kardeşimle Güçlüyüm İstanbul Esenyalı
Kadın Dayanışma Derneği
Hak eğitimleri, sanatsal atölyeler ve örgütlenme kapasitesini güçlendirmeye yönelik etkinlikler aracılığıyla Pendik ve Maltepe ilçelerinde yaşayan kadınların ekonomik, psikolojik, sosyal ve bedensel olarak yaşam kalitelerinin artırılması
Koza Ebeveynden Ebeveyne Destek Programının Geliştirilmesi Eskişehir Gelişim
Vakfı
Erken dönemde özel gereksinimi olan çocukları ve ailelerini, hakları konusunda bilgilendirmek ve onlara sosyal-duygusal destek sunmak amacıyla bir eğitim programı hazırlanması
Yüksekova'da
Kadın Olmak
Yüksekova Kadınları Toplumsal
Destekleme ve
Kültür Derneği
Yüksekova’da kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geliştirilmesi, temel hak ve hizmetler odağında bilgilendirilmesi ve hizmetlere erişiminin desteklenmesi
Davetli Hibe Programı Kapsamında Desteklenen Projeler
Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Amacı
Çocuklar için Önce Öğretmen Başka Bir Okul Mümkün Derneği Çocukların katılımını geliştirecek ve öğrenme için gerekli güvenli alanı kolaylaştıracak sınıf içi uygulama materyallerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin bu materyal ve mekanizmaları kullanma konusunda bilgi ve becerilerinin desteklenmesi
Eğitimde Engelli
Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte
Tohum Otizm Vakfı Okul öncesi ve ilkokul kademesindeki öğrencilerde engelli farkındalığı yaratılması ile engelli ve engelsiz öğrencilerin kaynaşmasının sağlanması
Hayalini Tasarlayanlar Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi
Köy Öğretmenleri Köy Okulları Değişim Ağı Derneği Öğretmen ile öğrencilerin desteklenmesi ve başarılı örneklerin yaygınlaştırılması yoluyla köy okullarında bütünsel ve kaliteli eğitimin gerçekleştirilmesi
Mor Sertifika Programı Sabancı Üniversitesi Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının eğitimin çeşitli kademelerinde yaygınlaştırılması
Öğretmen Ağı Eğitim Reformu Girişimi Sürdürülebilir bir paylaşım ve iş birliği ağı aracılığıyla öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlenmesi
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Erken yaşta evliliklerin önlenmesi için bireylerin bilinçlendirilmesi ve yerelde kapsamlı bir müdahale mekanizması kurulması

Tamamlanan Hibe Programı Projelerinin Sonuçlarından Örnekler

Yüksekova’da Kadın Olmak

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği

Derneğin toplumsal cinsiyet açısından güçlenmesi, bilinirliğinin artırılması ve hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına yönelik strateji geliştirebilmesi hedeflendi.

 • Dernek ekibine yönelik toplumsal cinsiyet rolleri, şiddet ve ayrımcılık, eşitsizlikle mücadeleye yönelik uygulamalar odağında farkındalık atölyeleri uygulandı.
 • Yüksekova özelinde kadınların sorun ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla hane ziyaretleri gerçekleştirildi. 607 kadın ile yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından hane ziyaretleri raporu yayınlandı.
 • Raporun yayınlanmasının ardından, kamu kurumlarına ziyaretler düzenlendi ve rapordaki tespitler ilgili kişiler ile paylaşıldı ve iş birlikleri geliştirildi.

Çok Geç Olmadan İstanbul

Nirengi Derneği

Ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddetine karşı etkin bir önleme ve/veya müdahale mekanizmasının yaygınlaştırılması hedeflendi.

 • Ortaokul ve lise gençliğine yönelik istismar, akran zorbalığı ve flört şiddeti risklerinin okul temelli önlenmesi ve bu vakalara müdahale edilmesi için öğretmenlere yönelik bir eğitim programı geliştirildi. Bu eğitim programı, iki yılda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ilçedeki 105 okulda, 3.432 okul yöneticisi ve öğretmene ulaştırıldı. 36 gönüllü öğretmene eğitici eğitimi verildi.
 • İlgili kurumların katkıları ile mağdur çocuk/gençle karşılaşıldığı andan itibaren yapılması gerekenlerin anlatıldığı Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü (SOP) hazırlandı.
 • Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiği dönemde, dört çevrimiçi eğitim gerçekleştirildi. Eğitim programı, 70 farklı ilden, 56 farklı branştan öğretmen, sosyal çalışmacı ve alan öğrencilerinin katılımı ile toplamda 482 katılımcıya aktarıldı.

Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor

Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Erkek egemen bir sektör olan maden sektöründe kadınların da çalıştığına dair farkındalığın artırılması ve madenci kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artması ile haklar konusunda bilinçlenmesi hedeflendi.

 • Dernek üyesi 52 kadın toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuk, toplumsal cinsiyet eşitliği ve medya, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kamusal alan, Kamu-STK iş birliği konularında eğitimler aldı.
 • Madende çalışan kadınlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları eğitimleri düzenlendi.
 • Proje ortağı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesinin desteğiyle madende çalışan kadınların sosyal faaliyetlerinin artırılması için tiyatro, folklor ve koro gibi farklı etkinlikler düzenlendi.

Türk İşaret Dili Kullanan Sağır Çocuklar İçin İkidilli Okuma Gelişimi Uygulamaları

Türkiye İşitme Engelliler Derneği

Dört yaş ve üzeri sağır çocukların Türk İşaret Dili ve Türkçe dillerini geliştirmelerine destek olacak, yaratıcılıklarını destekleyecek, eğitim ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunacak, işaret dili, altyazı ve görsellerle desteklenmiş eğitsel öyküler geliştirilmesi hedeflendi.

 • Türk İşaret Dili ve Türkçe olmak üzere ikidilli, iki adet çocuk öyküsü (Baobab ve Keloğlan masalları) hazırlandı. Öyküler Amerikan İşaret Dili ve İngilizceye çevrildi.
 • İşaretçiler özel bir anlatım tarzı olan (daha abartılı işaretler, çocukların ilgisini çekecek yüz ifadeleri kullanmak vb.) çocuk öyküsü anlatımı konusunda eğitim aldı.
 • Keloğlan öyküsü dernek tarafından yazıldı, çizimi, grafik tasarımı hazırlandı, işaretlendi ve videolar montajlandı.
 • Öyküler projeye özel olarak geliştirilen, Android ve IOS kullanan telefon ve tabletlere uyumlu uygulaması ile etkileşimli elektronik kitap formatında herkesin ulaşımına açık hâle getirildi.

Desteklenen tüm projeler, etki ve izleme-değerlendirme çalışmaları ile takip ediliyor.

Hibe Programı İzleme-Değerlendirme Çalışmaları
Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen tüm projelerde etki ve izleme-değerlendirme çalışması yürütülmektedir. Projelerin ihtiyaçlarına göre bu süreçte bağımsız uzmanlardan veya proje ekibinde yer alan izleme-değerlendirme uzmanlarından destek alınmaktadır.

2019-2020 döneminde Davetli Hibe Programı kapsamında, Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, Tohum Otizm Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın projelerinin sonuçlarına dair bağımsız izleme-değerlendirme çalışmaları yapıldı. Hibe alan kurumlarla birlikte projelerin hedefleri ortaya kondu, projeler somut ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda Yaşama Dair Vakıf ile yapılan işbirliği doğrultusunda bağımsız uzmanlar tarafından takip edildi, raporları hazırlandı.

Desteklenen diğer projelerin hedefleri belirlendikten sonra kurumların kendi belirlediği uzmanlar tarafından izleme-değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kadın, Genç ve Engellileri Güçlendirmeye Yönelik Projelerden…

Proje Faaliyetlerine Katılan Bir Öğretmen:
“Üç yıldır görme engelli öğrenci ile çalışıyorum. Çoğu zaman derslere katılım sağlayamıyordu. Bunun benden kaynaklandığını söyleyebilirim artık. Ama bundan sonra ne yapmam gerektiğini öğrendim, bir de bu işin çok kolay olduğunu gördüm.”

Proje Katılımcısı Bir Kadın:
“Madende çalışıyorum deyince ‘Nasıl yani, kadın madende çalışır mı?’ diye soruyorlar. Bu işleri genelde erkekler yapıyor olarak biliniyor fakat aynı işleri biz kadınlar olarak yapabiliyoruz. Zor koşullara rağmen biz de varız diyoruz. Her işin zorluğu, kolaylığı vardır. ‘Ev işi mi, çalışmak mı?’ dersen, tabii ki çalışmak!”


Desteklenen projelerin etkisini artırmak üzere proje süresince iletişim desteği veriliyor, projeler tamamlandığında ise Ekim Zamanı toplantısı ile deneyim paylaşımı sağlanıyor. Ayrıca proje öyküleri bir kitapta toplanıyor.

Ekim Zamanı: Deneyim Paylaşım Toplantısı
2019-2020 döneminde projelerini tamamlayan sekiz kurumun deneyimlerini paylaştığı “Ekim Zamanı” etkinliği 15 Ekim 2020 tarihinde çevirim içi olarak yayınlandı. Dört proje ise etkinliği takip eden günlerde gerçekleşen çevirim içi Paylaşım Buluşmaları ile proje çıktılarını katılımcılara aktarma fırsatı buldu. Etkinliğe paralel olarak, 2020 yılında yürütülen 12 projenin öykülerinin anlatıldığı Ekim Zamanı: Hibe Programı Öyküleri kitabının bu yıl web versiyonu da yayınlandı.

Engelli Haklarına Yönelik Projelerden...

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen:
“Proje her ne kadar engellilik odaklı olsa da aslında bakış açısı olarak hepimizi biraz genişletti belki de. Bütün ayrımcılıklara, bütün kalıp yargılara hayır demek, biri ayrımcı dil kullandığında ‘Orada bir dur bakalım,’ demek. Bunu kendime görev edindim. Bu bana çok iyi geliyor ve içinde bulunduğum en haklı dava bu diyebilirim. Dünya üzerindeki herkes ve her şey için adil şartlar diliyoruz.”