A A A

SOSYAL DEĞİŞİM

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında bugüne kadar 74 ilde uygulanan 148 projeye toplamda 20 milyon TL hibe desteği verildi.
HİBE PROGRAMLARI

Kadınlar, gençler ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında 11 yıldır sivil toplum kuruluşlarının projelerini destekliyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 74 ilde uygulanan 148 projeye toplamda 20 milyon TL hibe desteği verildi.

2017 yılı itibarıyla, Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında yaratılan etkiyi daha da güçlendirmek ve sosyal değişim sağlamak amacıyla “kalıcı etki yaratma” anlayışı benimsendi. Bu yeni strateji ile bir yandan sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanındaki projelerine yönelik Açık Çağrılı Hibe Programı yürütülmeye devam edilirken, diğer yandan da engelli hakları, erken yaşta ve zorla evlilikler, birlikte yaşam ve öğretmenlerin güçlenmesi gibi alanlarda uzun süreli ve derinlemesine işbirliklerine dayanan Davetli Hibe Programı kapsamında projeler desteklendi. Tüm programlar Sabancı Vakfı Hibe Programları genel başlığı altında toplandı.

Açık Çağrılı Hibe Programı
Açık Çağrılı Hibe Programı’nda; kadın, genç ve engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele için en önemli alanlardan birinin “eğitim” olduğu düşüncesiyle, sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki projeleri destekleniyor. Böylece, hibe desteğinin daha odaklı hale gelmesi, sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve yaratılan etkinin sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.

Açık Çağrılı Hibe Programı Proje Seçim Süreci
2018 Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında Vakıf; kadın, genç ve engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele için sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanındaki projelerini desteklemeye devam etti.

Hibe Programı’na Türkiye’nin 52 ilinden toplam 217 proje başvurusu yapıldı. Bu başvurular Sabancı Vakfı uzmanları ve bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilerek hibe verilecek projeler seçildi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin de onayıyla aşağıdaki beş projenin desteklenmesine karar verildi.

Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Amacı
Çocuklar için Rengarenk Umutlar Rengarenk Umutlar Derneği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde fırsatlara erişemeyen ve yaşadıkları bölgedeki travmalara maruz kalan çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi
Çok Geç Olmadan - İstanbul Nirengi Derneği Ortaokul ve lise öğretmelerinin akran zorbalığı ve şiddet konularında farkındalığının artırılması, oluşturulacak okul temelli standart operasyon prosedürü ile ergen ihmal ve istismarının önlenmesi
Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Avukatlara eğitim verilerek ve adli yardımın kalitesi artırılarak şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınlar için adalete erişim mekanizmalarının güçlendirilmesi
Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar Başka Bir Okul Mümkün Derneği Çocukların hak ve sorumluluklarının bilincinde, toplumsal barışa katkı sağlayan aktif yurttaşlar olarak yetişmelerini sağlamak için öğretmenlerin desteklenmesi ve okul ortamının dönüştürülmesi
Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Yaygın gelişimsel bozukluk veya otizm tanısı almış çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla gölge öğretmen/yardımcı personel eğitim programının geliştirilmesi

Davetli Hibe Programı
Hibe Programları kapsamında bugüne kadar 74 ilde 148 proje destekleyen Sabancı Vakfı, sosyal değişim yaratmak ve toplumda kalıcı etki bırakmak için 2017 yılında, daha uzun süreli ve derinlemesine işbirliklerine dayanan projeler geliştirmeye karar verdi.

Davetli Hibe Programı başlığı altında toplanan bu projeler Engelli Hakları, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler, Birlikte Yaşam ve Öğretmenlerin Güçlenmesi alanlarına odaklandı.

Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Amacı
Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi: Nevşehir Modeli Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Nevşehir’de erken yaşta evliliklerin önlenmesi için bireylerin bilinçlendirilmesi ve kamu kurumları arasında işbirliğine dayalı kapsamlı bir müdahale mekanizmasının kurulması
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte 1-2 Tohum Otizm Vakfı Okul öncesi ve ilkokul kademesindeki öğrencilerde engelli farkındalığı yaratılması ile engelli ve engelsiz öğrencilerin kaynaşmasının sağlanması
Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik 1-2 Ashoka Vakfı Uygulama örneklerinin paylaşılması yoluyla sınıf içinde ve dışında, sosyal duygusal öğrenme becerilerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması
Köy Öğretmenleri Köy Okulları Değişim Ağı Derneği Öğretmen ile öğrencilerin desteklenmesi ve başarılı örneklerin yaygınlaştırılması yoluyla köy okullarında bütünsel ve kaliteli eğitimin gerçekleştirilmesi
Mor Sertifika Programı Sabancı Üniversitesi Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının eğitimin çeşitli kademelerinde yaygınlaştırılması
Öğretmen Ağı Eğitim Reformu Girişimi Öğretmenlik yapan bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi; öğretmenlerin bir ağ içinde güçlenmelerinin sağlanması
Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum Yuva Derneği İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir toplum merkezinde düzenlenen faaliyetler ile Suriyeli ve Türkiyeli bireylerin kaynaşması, güçlenmesi ve birlikte yaşam kültürünün oluşması
Yarını İnşa Et Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Lise öğrencileriyle uygulanacak robotik ve kodlama atölyeleriyle eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi

2018 Yılında Tamamlanan Hibe Programı Projelerinin Sonuçlarından Örnekler

Sulukule Gönüllüleri Derneği

Risk altında ve ayrımcılığa maruz kalan çocuklar ve etraflarındaki aktörlerin sosyal gelişim ve haklar açısından güçlendirilerek okula devam oranlarının artırılması hedeflendi.

 • Ritim ve fotoğraf atölyelerinin yanı sıra çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği temalarında 50 çocukla 4 ay süresince atölyeler gerçekleştirildi.
 • 60 öğretmenin katılımıyla çocuk hakları ve risk altındaki çocuklarla çalışma atölyeleri gerçekleştirildi.
 • Annelere yönelik çocuk hakları temalı 8 haftalık atölye programı hazırlandı ve 17 kadının katılımıyla gerçekleştirildi.
 • Risk Altındaki Kız Çocuklarının İhtiyaçları Araştırması yapıldı ve yayınlandı.
 • Kurumun önceki çalışmalarından ve projeden elde ettiği deneyim “Örgün Eğitim Kurumlarında Risk Altındaki Çocuklarla Çalışmak: Bir Mahalle Deneyimi” adıyla kitaplaştırıldı.

Down Sendromu Derneği

Günümüzde Down sendromlu bireyler hayatları boyunca ciddi hak ihlalleri yaşamaktadırlar. Projede toplumsal önyargıların yıkılması için özsavunucu Down sendromlu bireyler yetiştirilmesi hedeflendi.

 • Down Sendromu Derneği, proje ortağı Down Syndrome International ile birlikte Down sendromlu gençlerin özsavunucu olarak yetiştirilmesi için bir eğitim seti hazırladı.
 • İstanbul, Tokat, İzmir ve Ankara’dan özsavunuculuk yapacak 9 Down sendromlu genç seçildi. Seçilen gençler iki haftada bir İstanbul’da toplanarak haklar konusunda eğitim aldı.
 • Özsavunuculuk grubu 21 Mart’ta TBMM’yi ziyaret etti. Mecliste basın toplantısına katıldı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda konuşma yaptı.
 • Aynı tarihte özsavunucu grubundan başka bir genç Birleşmiş Milletler New York Ofisi’nde çalışma yaşamı üzerine konuşma yaptı.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği

Çocukların nitelikli eğitime ulaşmasına katkı sunabilmeleri için birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin birbirlerini destekledikleri bir ağ oluşturulması ve köy okullarında çocuk merkezli bir eğitim sağlanması hedeflendi.

 • Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapan 6 öğretmen ile ihtiyaçlar üzerine görüşülerek eylem planları hazırlandı.
 • İlçedeki diğer köy okullarında görev yapan 25 öğretmenin ortak ihtiyaçlarıyla ilgili, eğitim uzmanlarının katılımıyla 7 öğretmen buluşması gerçekleştirildi.
 • Projeye katılan ve istekli olan öğretmenlerin, diğer köy okulu öğretmenlerini destekleyebilmesi için mentörlük eğitimi yapıldı.
 • Proje süresince, katılımcı okullardan çıkan örnek uygulamalar, KODA’nın web sayfasında paylaşıldı.
 • Projenin kapanışında bölgedeki öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla “Cümbür Cemaat Festivali” gerçekleştirildi.

Mardin Kültür Derneği

Türkiye’de fen bilimleri ile ilgili meslekleri seçen kadınların oranı erkeklere göre düşüktür. Projede, Mardin’deki kız öğrencileri bilim ve teknoloji ile buluşturacak ortamlar yaratılması hedeflendi.

 • Mardin’in 4 ilçesindeki liselerden gelen 33 kız öğrenci ile 3 gün süren bilim-teknoloji atölyesi gerçekleştirildi.
 • Atölyeye katılan öğrenciler arasından seçilen 11 kişi, Robert Kolej’de kız kardeşlerine öğretebilecekleri konuları içeren 4 günlük eğitmen eğitimi atölyesine katıldı.
 • Eğitmen eğitimi alan öğrenciler, Mardin’de 33 ortaokullu kız öğrenci ile birlikte bilim ve teknoloji atölyesi gerçekleştirdiler.
 • NASA Astrofizik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Feryal Özel, Mardin’de “Astronomide Yeni Ufuklar” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye 400 kişi katıldı.
 • İstanbul ve Mardin’de yapılan atölyelerin içeriklerini anlatan videolar ve bir kitapçık hazırlandı.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Gençler arasında akran şiddetinin önlenmesini sağlamak için rehber öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve gençlerle çalışmalar yürütmeleri hedeflendi.

 • İstanbul’daki farklı liselerde görev yapan 20 psikolojik danışmana yönelik akran zorbalığı, flört şiddeti ve şiddet türleri, toplumsal cinsiyet gibi konularda 5 günlük eğitici eğitimi gerçekleştirildi.
 • Eğitime katılan psikolojik danışmanlar, 17 farklı lisede gerçekleştirdikleri atölyeler ile 5.518 gence doğrudan ulaştılar.
 • Atölyelerin ardından gençlerin çözüme dair sunduğu öneriler toplandı.
 • 3 süpervizyon çalışması ile psikolojik danışmanlar düzenli olarak desteklendiler.
 • “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak: Eğitimciler ve Danışmanlar için Uygulama El Kitabı”nın içeriği güncellendi ve eklemelerle birlikte yeniden basıldı.

Yuva Derneği

Suriyeli ve Türkiyeliler arasında sosyal uyumu ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek sürdürülebilir mekanizmalar kurulması hedeflendi.

 • Yuva Derneği Ümraniye Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde Suriyeli ve Türkiyeli kadınların katılımıyla sağlık, eğitim, çocuk gelişimi, haklar konulu toplantılar ile el işi ve mutfak atölyeleri düzenlendi.
 • Mutfak atölyesi katılımcıları ile beraber “Bir Yuva Masalı” isimli bir kitap hazırlandı ve basıldı.
 • Suriyeli ve Ümraniyeli gençler için ritim atölyesi ve kodlama eğitimleri düzenlendi.
 • Suriyeli gençler ve kadınlar için Türkçe konuşma atölyeleri yürütüldü.
 • Mahallelilere yönelik film gösterimi, iftar yemeği, piknik ve Boğaz gezisi düzenlendi.

Desteklenen tüm projeler, etki ve izleme-değerlendirme çalışmaları ile takip ediliyor.

Hibe Programı İzleme-Değerlendirme Çalışmaları
Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen tüm projelerle etki ve izleme-değerlendirme çalışması yürütülmektedir. Projelerin ihtiyaçlarına göre bu süreçte bağımsız uzmanlardan veya proje ekibinde yer alan izleme-değerlendirme uzmanlarından destek alınmaktadır.

2017-2018 döneminde de Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında desteklenen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Davetli Hibe Programı kapsamında desteklenen Yuva Derneği ile Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nın projelerinin sonuçlarına dair bağımsız izleme-değerlendirme çalışmaları yapıldı. Bunun için hibe alan kurumlarla birlikte projelerin hedefleri ortaya kondu, projeler somut ve ölçülebilir hedefler doğrultusunda Yaşama Dair Vakıf ile yapılan işbirliği doğrultusunda bağımsız uzmanlar tarafından takip edildi, raporları hazırlandı.

Desteklenen diğer projelerle ilgili Ashoka Vakfı, Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika Programı ve Sulukule Gönüllüleri Derneği ile hedefler belirlendikten sonra kurumların kendi belirlediği uzmanlar tarafından izleme-değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kadın, Genç ve Engellileri Güçlendirmeye Yönelik Projelerden…

Atölye Katılımcısı Bir Öğrenci:
“Eskiden bu tarz işleri kadınların yapamayacağını düşünüyordum. Şuna dokunma elektrik çarpar, bunu yaparsan yaralanırsın gibi. Ama bu projeyle istediğimiz zaman yapabileceğimizi öğrendim.”

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen:
“Bir yıl daha sırf KODA’dan ötürü burada kalıyorum. Yoksa bu yıl tayin isteyip gidebilirdim. Çocuklara olan sevgimin de bunda etkisi var. KODA beni iyileştirdi. Buraya ve okula alışmamı sağladı.”


Desteklenen projelerin etkisini artırmak üzere proje süresince iletişim desteği veriliyor, projeler tamamlandığında ise Ekim Zamanı toplantısı ile deneyim paylaşımı sağlanıyor. Ayrıca proje öyküleri bir kitapta toplanıyor.

Ekim Zamanı: Deneyim Paylaşım Toplantısı
2017-2018 döneminde projelerini tamamlayan sekiz kurumun deneyimlerini paylaştığı “Ekim Zamanı” toplantısı 18 Ekim 2018 tarihinde yapıldı. Sabancı Center’da gerçekleştirilen etkinliğe aralarında sivil toplum kuruluşları, kamu ve basın temsilcilerinin bulunduğu 240 konuk katıldı.

Toplantıda, sekiz projenin video gösterimlerinin yanı sıra, proje öykülerinin anlatıldığı Ekim Zamanı: Hibe Programı Öyküleri kitabı da paylaşıldı.

Engelli Haklarına Yönelik Projelerden...

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen:
“Eğitim sonrasında engellilere yönelik algım değişti. Daha büyük çerçeveden bakabiliyorum. Farklı bakış açıları edindim. Eğitim ortamlarında ve dışarıdaki hayatta engelli bireylerin yaşayışı, ihtiyaç ve isteklerine duyarlılığım arttı.”

Ekim Zamanı Toplantısı, 18 Ekim 2018