A A A

SOSYAL DEĞİŞİM

Sabancı Vakfının toplumsalgelişime katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 'Filantropi Seminerleri'nin 10'uncusunda en temel haklardan biri olan eğitim konusu ele alındı.
FİLANTROPİ SEMİNERİ

Sivil toplum, vakıf, özel sektör ve kamu kuruluşu temsilcilerinin uluslararası uzmanlarla bir araya gelerek vakıflar ve sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımlar konusunda bilgi paylaşımında bulunduğu "Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri"nin 10'uncusu 5 Aralık 2017'de "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Merak Et, Hayal Et, Keşfet" başlığı ile gerçekleştirildi. Şirin Payzın'ın moderatör olduğu seminerin konuşmacıları, Yaratıcılık, Kültür ve Eğitim (Creativity, Culture and Education) Vakfı kurucusu Paul Collard ve New York Üniversitesi'nden akademisyen Selçuk Şirin idi.

Seminerin ardından, Sabancı Vakfı kalıcı eserleri arasında yer alan bazı okullardan ve Öğretmen Ağı'na dahil olan öğretmenlere yönelik geliştirilen atölye çalışmasında Paul Collard, kültür ve sanatı kullanan yaratıcı öğrenme modellerine dair örnek uygulamaları paylaştı.