Millî Eğitim Bakanlığı Ortak Proje

Birlikte İngilizce

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğinde 2020 yılında lansmanı yapılan, İngilizce öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen “English Together” projesi, 2021 yılında da devam etti.

Ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekleyerek modern dil öğretim yöntem ve tekniklerini teşvik eden ve yabancı dil öğretiminin etkinliğini artıran çalışmaların yürütüldüğü projenin ilk pilot çalışması Ankara’nın 19 ilçesinde 1.000’in üzerinde öğretmene ulaşılarak tamamlandı. Ardından 23 ilden toplam 300 öğretmen mesleki öğrenme toplulukları kolaylaştırıcı olmak üzere çevrimiçi eğitimler aldı, Eylül ayında fiziksel olarak bir araya geldikleri Yalova’daki yaz okulunun ardından görev yaptıkları illerde mesleki öğrenme toplulukları kurarak deneyimlerini meslektaşları ile paylaşmaya başladılar.

Projenin önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’ye yaygınlaşması amacıyla da Kasım-Aralık 2021 döneminde 450’ye yakın öğretmen Erzurum’da gerçekleşen eğitimlere katıldı.