Sabancı Üniversitesi

Sabancı Vakfı'nın önderliğinde kurulan Sabancı Üniversitesi, güçlü ve deneyimli öğretim kadrosu ile tek kampüs içerisinde üç ayrı fakültede eğitim veriyor.

13.794 2020 sonu itibarıyla Sabancı Üniversitesi’nden mezun olan öğrenci
5.343 2020-2021 eğitim yılı itibarıyla eğitim gören öğrenci
4.180 2020-2021 eğitim yılı itibarıyla lisans eğitimi gören öğrenci
1.163 2020-2021 eğitim yılı itibarıyla yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenci

Sabancı Vakfı’nın önderliğinde kurulan Sabancı Üniversitesi, güçlü ve deneyimli öğretim kadrosu ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi olmak üzere tek kampüs içerisinde üç ayrı fakültede eğitim veriyor.

2020-2021 eğitim yılı itibarıyla lisans programlarında (hazırlık dahil) 4.180, yüksek lisans programlarında 793 ve doktora programlarında 370 olmak üzere toplam 5.343 öğrenci öğrenim görüyor.

2020-2021 akademik yılında yeni kayıt olan lisans öğrencilerin %60,7’ sini, lisansüstü öğrencilerin ise %49,2’sini (tam veya kısmi) burslu öğrenciler oluşturuyor. 2019-2020 akademik yılı yaz dönemi sonu itibari ile mezun sayısı ise 8.882 lisans, 4.532 yüksek lisans ve 380 doktora olmak üzere toplamda 13.794’e ulaştı.

Vakfımızın Sabancı Üniversitesi’nin işletim giderlerine yönelik olarak ve ayrıca Sabancı Üniversitesi’nde kurulan “Sabancı Vakfı Ana Varlık Fonu” ve “Altyapı ve Yatırım Fonu”na yapılan destekler 2020 yılında da devam etti.