A A A

BAŞKAN'IN MESAJI

Değerli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

2018 yılı, hibe programlarımızı derinleştirerek, kalıcı eserlerimize yönelik desteklerimizi geliştirerek, kültür sanat desteklerimizi çeşitlendirerek programlarımıza yeni bileşenler eklediğimiz ve faaliyetlerimiz ile kalıcı etkiler yaratmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz bir yıl oldu.

2018 yılında “kadın”, “genç” ve “engelli” odak alanlarımızda sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen özellikle “eğitim” temalı projeleri desteklemeye devam ettik. Davetli hibe projelerimiz ile hibe programlarımızı derinleştirmeye yönelik tohumlar attık. Kalıcı eserlerimizi ve kültür sanat etkinliklerini desteklemeyi, gençlere burslar ve ödüller vermeyi sürdürdük.

Kurucu Vakıf olarak, Sabancı Üniversitesi’nin işletim ve yatırım giderlerine desteğimizi her yıl olduğu gibi 2018 yılında da sürdürdük.

Enerjisa’nın şartlı bağışı ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaptırdığımız 12 derslikli, 408 öğrenci kapasiteli Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni, 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete sunduk.

2018 yılında da yaklaşık 400’ü yeni olmak üzere toplam 1.500’e yakın öğrenciye burs sağladık. Başarılı öğrencileri ve genç sanatçıları her yıl olduğu gibi yine ödüllendirdik.

Vakfımız tarafından restore ettirildikten sonra 2009 yılında açılan ve sırasıyla Mardin Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Vakfımızın da katkılarıyla hizmet veren Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi, 2018 yılında Vakfımızın işletimine geçti. Müze ve Sanat Galerisi’ni bu yeni döneminde hızla aktif hale getirerek “Ai Weiwei Mardin’de” ve “Fotoğrafın Türlü Halleri: Murat Germen Retrospektif Sergisi” olmak üzere iki sergiyi hayata geçirdik.

Hibe Programları kapsamında kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını desteklemek amacıyla, bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek verdik. 2018 yılı sonuna kadar destek verdiğimiz toplam 148 proje aracılığıyla doğrudan 175 bin, dolaylı olarak ise 700 binden fazla kişinin hayatına dokunduk.

Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan sıradışı kişilerin, öykülerini ve çalışmalarını gündeme getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz ve 2018 yılı Ekim ayında 10’uncu sezonu başlayan Fark Yaratanlar Programı yıl sonu itibarıyla 180 Fark Yaratan’a ulaştı.

Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri’nin 11’incisini “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” başlığı ile gerçekleştirdik. Seminer kapsamındaki fuar alanında katılımcılara engelsiz ve bağımsız yaşama katkı sağlayan birbirinden yenilikçi teknolojileri deneyimleme imkanı sunduk.

Sinemanın yaratıcı bakış açısından ve etki gücünden yararlanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz “Kısa Film, Uzun Etki” mottosu ile düzenlediğimiz ikinci Kısa Film Yarışması’nın ödüllerini verdik. Kültür sanat alanındaki faaliyetlerimiz arasına katılan bu yeni yarışmanın yanı sıra, “Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”, “Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası”, “Uluslararası Ankara Müzik Festivali” ve “Metropolis Antik Kenti Kazıları” ile kültür sanat alanındaki faaliyetlerimize devam ettik.

2019 yılında da faaliyetlerimizi kalıcı etki yaratma vizyonuyla, çalışma alanlarımızdaki sorunlara yönelik yaygınlaştırılabilir modeller geliştirerek, sürdürülebilir ve yenilikçi bir yaklaşımla devam ettireceğimize inanıyor; bize destek veren ve teşvik eden Mütevelli Heyeti üyelerimize, bağışçılarımıza, Vakfımız çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Güler Sabancı
Mütevelli Heyeti Başkanı