Başkan'ın Mesajı

Sabancı Vakfı sivil toplumun COVID-19 kriziyle baş edebilmesi için bu süreçte tüm desteklerinin kesintisiz olarak devam etmesini önceliklendirmiş ve öncü bir rol oynayarak salgınla mücadeleye yönelik uluslararası taahhütnameleri imzalamıştır.

Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılı tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle hepimiz için farklı deneyimler yaşadığımız bir yıl oldu. Sivil toplum için de yeni pratiklerin ortaya çıktığı, farklı stratejilerin geliştirildiği bir dönemden geçtik.

Vakfımız bu dönemde sivil toplumun COVID-19 kriziyle baş edebilmesini kolaylaştırmak ve eğitim, kültür-sanat ve sosyal değişim alanında var olan çalışmaların devamını sağlamak için filantropi ekosisteminin esneklik kazanmasının önemine inanarak, bu süreçte tüm desteklerinin kesintisiz olarak devam etmesini önceliklendirdi. Yine öncü bir rol oynayarak üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar olan Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) ve ABD Vakıflar Birliği’nin (COF) salgınla mücadele için hazırladıkları taahhütnameleri imzaladık.

Bu taahhütlerimiz doğrultusunda hem hibe programlarımız kapsamındaki desteklerimiz, hem kalıcı eserlerimize desteklerimiz, hem de burslarımız ve ödüllerimiz gibi diğer alanlardaki desteklerimiz kesintisiz olarak devam etti. Ayrıca bu özel dönemde en çok etkilenen ve Vakfımızın her zaman önceliği olan kadın alanında kazanımlarımızın geriye gitmemesi için bu alanda çalışan kurumların katılımı ile geniş katılımlı çevrim içi bir toplantı düzenledik ve aksiyonlar aldık.

Hibe Programları kapsamında kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını desteklemek amacıyla, bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek vermeye devam ettik. 2020 yılı sonu itibari ile destek verdiğimiz toplam 173 proje aracılığıyla bugüne kadar doğrudan 223 bin, dolaylı olarak ise 900 binden fazla kişinin hayatına dokunduk. Hibe desteği verdiğimiz kurumlarla her yıl Ekim ayında yaptığımız buluşmayı bu yıl internet ortamında gerçekleştirdik.

Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz ortak projelerimizde de önemli adımlar attığımız bir yıl oldu. Millî Eğitim Bakanlığı ve Köy Okulları Değişim Ağı ile birlikte 9 bin köy öğretmenine ulaştığımız projemizin kapanışını yaparken, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik bir diğer ortak proje başlattık. Vakfımız kalıcı eserlerinde pilot olarak başlattığımız okul iklimini iyileştirme modelini ise diğer devlet okullarına yaygınlaştırmaya başladık.

Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan sıra dışı kişilerin, öykülerini ve çalışmalarını gündeme getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla hayata geçirdiğimiz ve 2020 yılında 11’inci sezonu ile devam eden Fark Yaratanlar Programımız ile 195 Fark Yaratan’a ulaştık.

13. Sabancı Vakfı Filantropi Semineri’ni bu yıl “Herkes Online mı? Sosyal Değişim için Teknoloji” başlığı ile gerçekleştirerek teknolojinin odak gruplarımız olan kadın, genç ve engellileri nasıl etkilediğini masaya yatırdık. Hem dezavantajlı gruplara katkı sağlayan yönleriyle hem de eşitsizlikleri ortaya çıkaran yönleriyle teknolojinin etkilerini çok değerli konuşmacılarla değerlendirdik.

Çocuklara yönelik olarak hayvan sevgisi ve çevre bilinci teması ile oluşturduğumuz Tavşan Papuduk kitap seti 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yeni bir faaliyetimiz oldu ve çok güzel geri dönüşler aldık.

Sinemanın yaratıcı bakış açısından ve etki gücünden yararlanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz “Kısa Film, Uzun Etki” mottosu ile düzenlediğimiz “Dijital Yalnızlık” temalı dördüncü Kısa Film Yarışması’nın ödüllerini verdik ve “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temalı beşinci yarışmayı düzenleyerek yine çok önemli bir meseleye genç sinemacıların kısa filmleriyle dikkat çektik.

Burslarımızı da kesintiye uğratmadan yine yaklaşık 300’ü yeni olmak üzere toplam 1.500’e yakın öğrenciye burs sağladık.

Vakfın eski ve mevcut bursiyerlerinin katılımıyla 2. Bursiyer Buluşmasını gerçekleştirdik. 2019 yılında başlattığımız mentorluk programımızın faydalarını, mentor-menti kazanımlarını bu buluşmada düzenlediğimiz panelle katılımcı bursiyerlerle paylaştık.

Kurucu vakıf olarak, Sabancı Üniversitesi’nin işletim ve yatırım giderlerine desteğimizi 2020 yılında da sürdürdük.

Uluslararası ilişkiler alanında, üyesi olduğumuz Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC)’nin bir kez daha Yönetim Kurulu’na seçildik.

2021 yılında pandemi ve sonrası dönemde üzerimize daha da fazla görev düşeceğinin bilincinde olarak faaliyetlerimizi kalıcı etki yaratma vizyonuyla, çalışma alanlarımızdaki sorunlara yönelik yaygınlaştırılabilir modeller geliştirerek, yeni iş birlikleri ile sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlarla devam ettireceğimize inanıyor; bize destek veren ve teşvik eden Mütevelli Heyeti üyelerimize, bağışçılarımıza, Vakfımız çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Güler Sabancı
Mütevelli Heyeti Başkanı