Türkiye'nin dört bir yanında 120'den fazla kalıcı eser…

ŞEHİRLERDE VE KALPLERDE İZ BIRAKIYORUZ

KALICI ESERLER

 

76 ilde 162 projeye hibe, 190 Fark Yaratan…

TÜRKİYE"NİN HER KÖŞESİNDE İNSANLARIN HAYATINA DOKUNUYORUZ

SOSYAL DEĞİŞİM

 

Binlerce sanatçı, yüz binlerce sanatsever…

SANATI DÖNÜŞTÜRCÜ GÜCÜNÜ DESTEKLİYORUZ

KÜLTÜR SANAT

 

Bugüne kadar 48 bin burs, her yıl 1.500’e yakın bursiyer

GENÇLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATIYORUZ

BURSLAR

 

1.150'yi aşkın ödül…

BAŞARIYI TEŞVİK EDİYORUZ

ÖDÜLLER

A A A

SABANCI VAKFI HAKKINDA

Sabancı Vakfı, 'Kalıcı Etki Yaratmak' yaklaşımıyla çizdiği yeni yol haritasıyla faaliyetlerinin etki alanını genişletmeyi amaçlıyor.

1974 yılında Sabancı kardeşlerin, ailenin hayırseverlik geleneğini kurumsal bir yapıda devam ettirmek amacıyla kurduğu Vakfımızın kuruluş felsefesi, Hacı Ömer Sabancı’nın “Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak” ilkesidir. Türkiye’nin dört bir yanında okullar, öğretmen evleri, yurtlar ve Sabancı Üniversitesi gibi kalıcı eserler inşa ettik; verdiğimiz burslarla eğitimde fırsat eşitliğini destekledik ve dağıttığımız ödüllerle başarıyı teşvik ettik. Düzenlediğimiz ve desteklediğimiz etkinliklerle ülkemizin kültür sanat ikliminin yeşermesine katkı verdik.

2007 yılından itibaren, Vakfımızı yeniden yapılandırarak, stratejik hayırseverlik olarak adlandırdığımız çalışmaları başlattık. Öncelik alanlarımızı “kadınlar”, “gençler” ve “engelliler” olarak belirleyerek, pek çok sivil toplum kuruluşuyla beraber projeler geliştirdik ya da onların geliştirdikleri projelere hibe verdik.

Bundan sonraki yol haritamızda ise yaklaşımımızı “Kalıcı Etki Yaratmak” olarak tanımlıyoruz. Faaliyetlerimizi daha fazla etki yaratmak üzere geliştiriyoruz. Hibe programlarımızı derinleşmeye imkan verecek şekilde kurguluyoruz. Toplumsal meseleler konusunda farkındalık yaratmak için sanatın gücünden faydalanırken, ortağı olduğumuz veya desteklediğimiz projelerimizin ise farkındalığın ötesine geçerek daha fazla kalıcı etki yaratmasına özellikle önem veriyoruz.